REKLAMACIJE

U slučaju da se prilikom transporta dogodi lom, isporučujemo novu robu ili vračamo novac u cjelosti.

Rosary d.o.o
Drage Ivaniševića 10b
10000 Zagreb

P.J. Cvjećarna Mezak
Lastovska 2a
T.C. Savica

Tel. 01/6119232
Mob. 095/5195519
Mail: admezak@gmail.com
IBAN HR7724070001100396252

Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu
Temeljni kapital 20 000,00kn
Direktor: Tomislav Horvat
Po čl. 90. stavak 1 nismo u sustavu PDV-a

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl.8 st.2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar.nov., br.79/07., 125/07., -isp.,79/09. i 89/09 -isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na našu adresu odnosno tel. i mail. Odgovor na vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.