FRITILLARIA d.o.o
Lovački put 11
10000 Zagreb


P.J. Cvjećarna Mezak
Lastovska 2a
T.C. Savica

Tel. 01/6119323
Mob. 095/5195519
Mail: admezak@gmail.com
IBAN HR8524070001100381267


tel. 01/6119323
mob. 095/5195519
mail: admezak@gmail.com

Direktor: Ana Mezak

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl.8 st.2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar.nov., br.79/07., 125/07., -isp.,79/09. i 89/09 -isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na našu adresu odnosno tel. i mail. Odgovor na vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.