Obrazac za jednostrani raskid ugovora

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Rok za jednostrani raskid Ugovora počinje teći od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora nalazi se ovdje

Korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju cvjećarna Mezak bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti cvjećarnu Mezak o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na adresu Lovački put 11)

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca cvjećarna Mezak može izvršiti tek nakon što roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Nema proizvoda u košarici
0