Reveri i narukvice

Reveri i narukvice

Reveri i narukvice sitan su ali vrlo bitan detalj na odabranim gostima.

Cvijetnim corsagom na rever tradicionalno se stavlja mladencu i kumu

ali i očevima, braći… U novije vrijeme umjesto revera žene se kite

narukvicama od odabranog sitnog cvijeća.

Kliknite na “Brzi pregled” (sliku) da Vam se otvore dodatne slike.

Prikazuje se svih 24 rezultata